Budowanie mocnego dziecka

Lepiej budować mocnego małego niż naprawiać zepsutego dużego

W Orto Smile od 30 lat zajmujemy się wczesną ortodoncją. Ideą naszego gabinetu jest, by współpracować ze wzrostem, który odbywa się u małego dziecka.

Czuwamy nad prawidłowym rozwojem. Stosujemy we wczesnym okresie życia małego pacjenta mało inwazyjne metody biologiczne. Współpracujemy z rodzicami przy użyciu metod ortodontycznych, często równolegle z logopedą, pediatrą, fizjoterapeutą.

Takie postępowanie pozwala uniknąć skomplikowanych długich terapii w przyszłości lub w sposób znaczący je zminimalizować.

Wartością dodaną do opieki nad wzrostem u małego dziecka jest odpowiednio wczesne wykrycie wady zgryzu, nieprawidłowości zębowych, kostnych, genetycznych, co również ułatwia planowe i profesjonalne postępowanie w takich przypadkach. Gdy mały pacjent trafia do nas jest badany przez specjalistę z zakresu stomatologii wieku rozwojowego. Dziecko ma dobieraną odpowiednią dla niego terapię, która sprawi by dziecko "ładnie rosło". Lepiej jest budować mocnego małego niż naprawić zepsutego dużego. Przy dobrej fachowej opiece jaką proponujemy w Orto Smile twarz u dziecka ma szansę rosnąć w dobrym kierunku, a drogi oddechowe będą miały tendencję do otwierania  się, co sprzyjać będzie dotlenieniu i tym samym wszystkiego co dobre  rozwoju.

Zapisz się na
wizytę online!

Zarejestruj się teraz