Orto Smile
Wizyta zero

Wizyta zero

W Orto Smile mamy ustalony protokół postępowania.

Zaczynamy od wizyty zero.

W trakcie takiej wizyty pobierane są wszystkie niezbędne elementy do stworzenia indywidualnego planu leczenia.

Koordynator, czyli opiekun pacjenta, zaznajamia się z problemem, z którym pacjent się zgłosił, poznaje jego oczekiwania i organizuje kolejne czynności:

  • zebranie wywiadu,
  • wykonanie fotografii wg naszego protokołu,
  • pobranie wycisków,
  • wykonanie zdjęć RTG,
  • odbycie badania klinicznego przeprowadzonego przez lekarza.

Podczas tej wizyty asysta i opiekun pacjenta rozpisują wstępny plan postępowania.

Na kolejnej wizycie przedstawiamy szczegółowo rozpisany plan leczenia do akceptacji dla pacjenta. Istnieje możliwość stworzenia kilku wariantów postępowania leczniczego, jeśli jest taka konieczność. Dokument zawiera również kosztorys. Po uzyskaniu akceptacji opiekun pacjenta ustala harmonogram kolejnych wizyt.

 

Zapisz się na wizytę online w Orto Smile

Zapisz się na
wizytę online!

Zarejestruj się teraz