Wizyta zero

W Orto Smile mamy ustalony protokół postępowania.

Zaczynamy od wizyty zero.

W trakcie wizyty pobierane są wszystkie niezbędne  elementy do stworzenia indywidualnego planu leczenia.

Koordynator, opiekun pacjenta zaznajamia się z problemem, z którym pacjent się zgłosił. Poznaje oczekiwania i organizuje kolejne czynności:

  • zbierany jest wywiad
  • robione są fotografie wg naszego protokołu
  • pobierane wyciski
  • robione zdjęcia rtg
  • odbywa się badanie kliniczne przez lekarza.

Podczas tej wizyty asysta i opiekun pacjenta rozpisują wstępny plan postępowania.

Na kolejnej wizycie przedstawiamy szczegółowo rozpisany plan leczenia do akceptacji dla pacjenta. Istnieje możliwość stworzenia kilku wariantów postępowania leczniczego, jeśli jest taka konieczność. Dokument zawiera również kosztorys. Po uzyskaniu akceptacji opiekun  pacjenta ustala harmonogram kolejnych wizyt.

Zapisz się na
wizytę online!

Zarejestruj się teraz